Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

A. Veri Sorumlusunun Kimliği:
Şirketimizin faaliyetleri gereği işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu KAMEKS Eksantrik Milleri ve Mak. Parç. San. ve Tic. Ltd. Şti.’dir.

B. İşlenen Kişisel Veriler Ve İşlenme Amaçları:
Şirketimiz tarafından, iş başvurusunda bulunan kişilerin;
1- Kimlik Verileri: Ad, Soyad, Fotoğrafı, Doğum Yeri/Tarihi, Cinsiyeti, Uyruğu, Medeni Hali, Referans Kimlik Bilgileri, Çocuk Sayısı, Anne/Baba Adı, Eşinin Adı, Anne/Baba Yaşı, Eşinin Yaşı,
2- İletişim Verileri: Adres Bilgisi, E-posta Adresi, Telefonu Numarası, Referansının İletişim Bilgileri,
3- Özlük Verileri: Özgeçmiş Bilgileri, Zararlı Alışkanlığı Olup Olmadığı Bilgisi,
4- Mesleki Deneyim Verileri: Diploma ve Eğitim Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Programları Bilgisi, Katılınan Kurs ve Sertifika Belgeleri, İş Tecrübesine Ait Bilgiler, Sürücü Belgesi, Anne/Baba Meslek Bilgisi, Eşinin Meslek Bilgisi,
5- Sağlık Verileri: Sağlık Sorunu Olup Olmadığı Bilgisi, Kan Grubu Bilgisi,
6- Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi Verileri: Adli Sicil Kaydı Bilgisi,
-Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

C. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan; açık rıza verilmesi hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

D. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:
Kişisel veriler, ilgili kişiden temin edilecek bilgi ve belgelerin kaydedilmesi şeklinde otomatik olmayan yöntemle ve dijital ortamda doldurulan formlar yoluyla otomatik yöntemle işlenmektedir.

E. Kişisel Verilerin Aktarımı:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuki sebeplere dayalı olarak işlenen kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

F. İlgili Kişilerin Hakları:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

G. Veri Sorumlusuna Başvuru:
Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre KAMEKS Eksantrik Milleri ve Mak. Parç. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Akçaburgaz Mahallesi 1584. Sokak No : 25/1 34522 Esenyurt-İstanbul adresine yazılı olarak ya da info@kameks.net adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza ve çerez tercihlerinize buradan ulaşabilirsiniz.